Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Aktuality

Tvorivá objednávka

14. Júl 2017

Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu vypisuje súbeh o Tvorivú objednávku, ktorej cieľom je podnietiť vznik publicistických a fotografických diel na vybrané témy:
a) tvorba a kultivácia verejných priestorov a stým spojená občianska participácia,
b) ochrana životného prostredia ako výzva pre budúce storočia.

Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe.

Štatút Tvorivej objednávky.pdf

...čítaj viac

Tvorivá súťaž na pôvodný divadelný a rozhlasový text

07. Jún 2017

Tvorivá súťaž na pôvodný divadelný a rozhl. text 2017.pdf

...čítaj viac

Park Film Fest Trenčianske Teplice a Art Fil Fest Košice

31. Máj 2017

Uzávierka podávania žiadostí o príspevok na cestu na festivaly:
Art Film Fest v Košiciach - 15. 6. 2017
Park Film Fest v Trenčianskych Tepliciach - 22. 6. 2017.
Príspevok na dopravu je vo výške cestovného lístka na vlak 2. triedy a na ubytovanie max. 70,- €, pre študentov 25,- €.

...čítaj viac

Výročné ceny a prémie Literárneho fondu za rok 2016 a výsledky tvorivých súťaží v roku 2017

28. Apríl 2017

Výročné ceny a prémie za novinársku tvorbu v roku 2016.pdf
Cena J.Hollého za r. 2016.pdf
Cena Mateja Bela za rok 2016.pdf
Prekladateľská univerziáda 2017.pdf
Podporný program ALFA, jarné kolo 2017.pdf
Ceny výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru Literárneho fondu za rok 2016.pdf

...čítaj viac

Turnusy letných rekreačných pobytov v tvorivých zariadeniach LF

14. Február 2017

Turnusy letných rekreačných pobytov 2017.pdf

...čítaj viac

Tvorivé a rekreačné pobyty v Budmericiach

14. Február 2017

Oznamujeme autorom a výkonným umelcom, že tvorivé a rekreačné pobyty v budmerickom kaštieli budú pokračovať aj v I. polroku 2017. Od 1.1.2017 je možné uchádzať sa v tomto zariadení aj o víkendové pobyty. Žiadosti o pobyty vybavuje p. Morávková/32282643, moravkova@litfond.sk.

imageimage
imageimage
image

...čítaj viac

Termíny uzávierok tvorivých cien a súťaží platné v roku 2017

10. Január 2017

Uzávierky výročných cien a tvorivých súťaží Literárneho fondu platné pre rok 2017.pdf

...čítaj viac

IBAN

24. Január 2014

Od 1.02.2014 je nutné pri poukazovaní platieb do LF používať nové číslo účtu:
IBAN SK4702000000001225459853

...čítaj viac

Zverejnenie osobných údajov

08. Január 2010

Žiadame všetkých uchádzačov o podporu Literárneho fondu, aby v žiadostiach o jednotlivé druhy podpôr uvádzali svoje stanovisko k zverejneniu osobných údajov. Prosíme o dodržanie nižšieuvedeného vzoru:

V zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám vyjadrujem svojím podpisom:
a) súhlas*
b) nesúhlas*
so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, druh podpory.

* nehodiace sa prečiarknite

Dátum:
Podpis: 

...čítaj viac

Právne stanovisko k odvádzaniu 2% príspevkov do Literárneho fondu výkonnými umelcami - platcami DPH

10. Marec 2009

Odborné stanovisko k postoju niektorých výkonných umelcov a používateľov umeleckých výkonov (najmä dabingových štúdií), odmietajúcich resp. vyhýbajúcich sa plateniu 2% príspevkov do Literárneho fondu z titulu, že sú platcami DPH, t.j. právnickými osobami a podľa § 71 Zák. o DPH musia svoje umelecké výkony fakturovať.

...čítaj viac