Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Aktuality

Ochrana osobných údajov

25. Máj 2018

V súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov bola vytvorená na serveri LF nová mailová adresa: akmalich@akmalich.sk. Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu na uvedenej mailovej adrese s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa tohto zákona.

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov pre žiadateľov.doc

Späť na aktuality