Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Aktuality

Oznámenie

16. Marec 2020

Vzhľadom na pandémiu, ktorú spôsobil nový koronavírus, vedenie Literárneho fondu na základe odporúčania vlády SR prijalo tieto opatrenia:

- domovy Literárneho fondu budú zatvorené do odvolania,
- budova LF na Grosslingovej ul. 55 bude tiež zatvorená, preto prosíme tvorcov a výkonných umelcov, aby žiadosti o podpory posielali emailovou poštou. Adresy referentiek jednotlivých výborov sekcií sú zverejnené na internetovej stránke LF.
- marcové zasadnutia výborov sekcií a porôt tvorivých súťaží a cien sú zrušené, nové termíny zasadnutí v mesiaci apríli budú určené dodatočne,
- uzávierka prijímania návrhov do súbehu o Cenu za vedeckú a odbornú literatúru sa predlžuje do 15.4.2020.,
- schválené tvorivé štipendiá za apríl budú tvorcom a výkonným umelcom poukázané v najbližšom možnom termíne.

Ďakujeme za porozumenie.

Späť na aktuality