Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Aktuality

Oznámenie

20. Máj 2020

Vedenie Literárneho fondu oznamuje tvorcom a výkonným umelcom, že v súvislosti s uvoľňovaním reštrikčných opatrení schválených Vládou SR a Úradom verejného zdravotníctva sa v obmedzenom režime otvárajú prevádzky tvorivo-rekreačných zariadení:
- DSS Timrava - od 25.5.2020 do 11.6.2020 a následne od 27.6.2020,
- DIS Piešťany - od 25.5.2020.

Od 11.5.2020 pracujeme v sídle LF v normálnom režime, upozorňujeme však tvorcov a výkonných umelcov, že osobné vybavovanie agendy nie je zatiaľ povolené. Žiadosti o podpory posielajte i naďalej emailovou poštou. Adresy referentiek jednotlivých výborov sekcií sú zverejnené na internetovej stránke LF.

Ďakujeme za porozumenie.

Späť na aktuality