Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Aktuality

Pomoc fondu tvorcom a umelcom v čase prepuknutia koronakrízy

07. August 2020

Literárny fond okrem iných foriem podpornej činnosti má rozpracovaný aj široký sociálny program, pomáha starším a chorým tvorcom a výkonným umelcom, poskytuje im príspevky na liečenie, finančnú tieseň pomáha prekonávať jednorazovými sociálnymi podporami a mesačnými sociálnymi podporami na doplnenie dôchodku.
Opatrenia štátnych orgánov, týkajúce sa pandémie COVID-19, spôsobili mnohým autorom a výkonným umelcom pokles príjmov a veľká časť z nich nemala možnosť obrátiť sa na štátne inštitúcie o kompenzáciu straty príjmu. Preto sa výbory sekcií Literárneho fondu rozhodli využiť jednu z foriem podpornej činnosti a poskytnúť jednorazové sociálne podpory žiadateľom, pre ktorých bol pred vypuknutím pandémie príjem z tvorivej a umeleckej činnosti jediným zdrojom zárobku.
Výzvu k predkladaniu žiadostí zverejnil fond na svojej internetovej stránke a aj napriek tomu, že dňom 21.5.2020 nadobudol platnosť Zákon č. 129/2020 Z. z., ktorým boli pozastavené povinné 2% odvody, podporil 109 žiadateľov čiastkou 45.180,- €.

Späť na aktuality