Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Aktuality

Verejná súťaž

24. November 2022

Literárny fond (Vyhlasovateľ) vyhlasuje verejnú súťaž, ktorej predmetom je uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj menšinového podielu vo vlastníctve Vyhlasovateľa v spoločnosti Slovenský spisovateľ, a. s.

Predmetná výzva na predloženie ponuky vo verejnej súťaži bola publikovaná v Obchodnom vestníku č. 224/2022 dňa 23. 11. 2022:

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3583583&csrt=13766996842017753249

Späť na aktuality