Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Aktuality

Prekladateľská univerziáda

24. Marec 2021

Štatút Prekladateľskej univerziády.pdf
Prekladateľská univerziáda - prihláška UP.pdf
Prekladateľská univerziáda - prihláška OP.pdf

Program Alfa a Beta 2021

02. Marec 2021

Program ALFA 2021.pdf
Štatút podporného programu BETA.pdf

Oznámenie

25. Február 2021

Vážení tvorcovia,

prijatím novely zákona o umeleckých fondoch, ktorej obsahom bolo zrušenie povinných 2% príspevkov do umeleckých fondov v druhom polroku 2020 s následným predĺžením platnosti tejto novely do konca roka 2021, sa Literárny fond dostal v minulom roku do vysokej finančnej straty i napriek tomu, že výbory sekcií zredukovali výšku vyplácaných podpôr na minimum. Na výzvu adresovanú pani ministerke kultúry, ktorou sme žiadali o kompenzáciu straty príjmov formou cielenej dotácie na podpornú činnosť zo štátneho rozpočtu, sme, žiaľ, zatiaľ odpoveď nedostali.
Do vyriešenia otázky financovania Literárneho fondu, nemôže fond plniť svoje humánne poslanie v plnom rozsahu, ale s množstvom obmedzení, ktoré schválila Rada fondu na svojom zasadnutí dňa 11.2.2021. V zmysle smernice pre schvaľovanie jednotlivých druhov podpôr, výbory sekcií upravili svoje Vykonávacie smernice k Zásadám podpornej činnosti a štatúty tvorivých súťaží a cien:

Smernica Rady fondu 2021.pdf

Úpravy interných smerníc LF budú na internetovej stránke zverejňované postupne do 4.3.2021.

Referentky fondovej starostlivosti ako aj ostatní zamestnanci LF pracujúci v Bratislave majú t. č. nariadenú prácu z domu, preto využívajte predovšetkým emailovú komunikáciu s nimi.

Ďakujeme za pochopenie.

Upozornenie

03. Január 2021

Dňom 1.1.2021 nadobudol platnosť Zákon č. 300/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch:

Zákon č. 300 z r. 2020.pdf

Reakcia LF na prijatie Zákona č. 300/2020 Z. z. (list adresovaný p. ministerke kultúry)

30. November 2020

List p. ministerke kultúry.pdf

Oznámenie

19. Október 2020

Vedenie Literárneho fondu oznamuje tvorcom a výkonným umelcom, že v súvislosti s nariadením opatrení Úradom verejného zdravotníctva SR sa do odvolania uzatvárajú tvorivo-rekreačné zariadenia Literárneho fondu:
- DSS Timrava - od 21.10.2020 (schválené tvorivé pobyty je možné dočerpať do 21.10.2020),
- DIS Piešťany - od 15.10.2020.

Prosíme tvorcov a výkonných umelcov, aby žiadosti o podpory posielali emailovou poštou. Adresy referentiek jednotlivých výborov sekcií sú zverejnené na internetovej stránke LF.

Ďakujeme za porozumenie.

Ceny a prémie Literárneho fondu za r. 2019

02. Október 2020

Ceny a prémie výboru Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu za rok 2019.pdf
Ceny výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru za rok 2019.pdf
Ceny výboru Sekcie pre umelecký preklad za rok 2019.pdf
Ceny a prémie výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy,2019.pdf
Ceny IGRIC 2020.pdf
Ceny a prémie výboru Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia.pdf
Programy Alfa a Beta 2020.pdf

Pomoc fondu tvorcom a umelcom v čase prepuknutia koronakrízy

07. August 2020

Literárny fond okrem iných foriem podpornej činnosti má rozpracovaný aj široký sociálny program, pomáha starším a chorým tvorcom a výkonným umelcom, poskytuje im príspevky na liečenie, finančnú tieseň pomáha prekonávať jednorazovými sociálnymi podporami a mesačnými sociálnymi podporami na doplnenie dôchodku.
Opatrenia štátnych orgánov, týkajúce sa pandémie COVID-19, spôsobili mnohým autorom a výkonným umelcom pokles príjmov a veľká časť z nich nemala možnosť obrátiť sa na štátne inštitúcie o kompenzáciu straty príjmu. Preto sa výbory sekcií Literárneho fondu rozhodli využiť jednu z foriem podpornej činnosti a poskytnúť jednorazové sociálne podpory žiadateľom, pre ktorých bol pred vypuknutím pandémie príjem z tvorivej a umeleckej činnosti jediným zdrojom zárobku.
Výzvu k predkladaniu žiadostí zverejnil fond na svojej internetovej stránke a aj napriek tomu, že dňom 21.5.2020 nadobudol platnosť Zákon č. 129/2020 Z. z., ktorým boli pozastavené povinné 2% odvody, podporil 109 žiadateľov čiastkou 45.180,- €.

Logo LF

28. Máj 2019

LOGO 2.pdf
Logo LF.zip

IBAN

24. Január 2014

Od 1.02.2014 je nutné pri poukazovaní platieb do LF používať nové číslo účtu:
IBAN SK4702000000001225459853

Späť na aktuality