Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Ceny a súťaže

Sekcia pre pôvodnú literatúru

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy

Sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu

Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia

Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby

Sekcia pre umelecký preklad

Sekcia pre vedecký a odborný preklad

Prehľad o udelených cenách a víťazoch súťaží