Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Divadlo a zábavné umenie

Výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia, ktorý podporuje výkonných umelcov z oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia, historikov dramatických umení