Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Žurnalistika

Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu, ktorý podporuje autorov publicistických prác pre tlač, rozhlas a televíziu, teoretikov a historikov novinárstva, kritikov a teoretikov dramatických umení