Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Televízia

Kontakty

Literárny fond

Grösslingová 55
815 40 Bratislava

Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby

Mgr. Zuzana Mrlianová

tel: 02/5296 88 33
email: mrlianova@litfond.sk