Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Vedecká a odborná literatúra

Kontakty

Literárny fond

Grösslingová 55
815 40 Bratislava

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy

Jana Morávková

tel: 02/5292 33 16
email: moravkova@litfond.sk