Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Umelecký preklad

Kontakty

Literárny fond

Grösslingová 55
815 40 Bratislava

Sekcia pre umelecký preklad

PhDr. Anna Bédiová

tel: 02/5296 35 29
email: bediova@litfond.sk