Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Vedecký a odborný preklad

Kontakty

Literárny fond

Grösslingová 55
815 40 Bratislava

Sekcia pre vedecký a odborný preklad

Ingrid Barancová

tel: 02/5296 88 33
email: barancova@litfond.sk