Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Pôvodná literatúra

Sekcia pre pôvodnú literatúru

Výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru, ktorý podporuje autorov pôvodných slovesných diel z odboru poézie, prózy a dramatických umení, autorov z oblasti literárnej kritiky, literárnej histórie a literárnej teórie

Personálne zloženie výboru sekcie:

PhDr. Ján Tazberík, PhD. – predseda
Ing. Erik Ondrejička - podpredseda

Členovia:
Mgr. Boris Brendza, PhD.
Mgr. Štefan Cifra
PhDr. Gábor Csanda.
PhDr. Mária Macková, PhD.
Mgr. Erik Markovič, PhD.
Mgr. Roman Michelko
Mgr. Michal Pavlič