Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Pôvodná literatúra

Sekcia pre pôvodnú literatúru

Výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru, ktorý podporuje autorov pôvodných slovesných diel z odboru poézie, prózy a dramatických umení, autorov z oblasti literárnej kritiky, literárnej histórie a literárnej teórie

Personálne zloženie výboru sekcie:

Ing. Erik Ondrejička – predseda
Mgr. Roman Michelko - podpredseda

Členovia:
Július Balco
Mgr. Boris Brendza, PhD.
PhDr. Gábor Csanda.
Ivan Jackanin
PhDr. Mária Macková, PhD.
Mgr. Erik Markovič, PhD.
PhDr. Ján Tazberík, PhD.