Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Divadlo a zábavné umenie

Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia

Výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia, ktorý podporuje výkonných umelcov z oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia, historikov dramatických umení

Personálne zloženie výboru sekcie:

Doc. Dušan Jamrich – predseda
Ján Tréger – podpredseda

Členovia:
PhDr. Ján Bábik
Gabriela Horečná (zomrela 31.5.2018)
Ing. Stanislav Kaclík
doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD.
Ján Mistrík
PhDr. Beáta Panáková, PhD.
Svetozár Sprušanský
Ivan Vojtek