Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Film

Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby

Výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby, ktorý podporuje výkonných umelcov z oblasti televízie, filmu a videotvorby,autorov kritických, historických a teoretických diel z audiovizuálnej oblasti

Personálne zloženie výboru sekcie:

Mgr. Dušan Davidov – predseda
prof. Ing. arch. František Jurišič, ArtD. – podpredseda

Členovia:

Vido Horňák- zomrel 24.12.2018
Fedor Bartko - od 1.2.2019
Ing. Miloslav Končok
Laco Kraus
Juraj Lihosit
prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD.
doc. Mgr. art. Richard Žolko, ArtD.