Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Videotvorba

Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby

Výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby, ktorý podporuje výkonných umelcov z oblasti televízie, filmu a videotvorby,autorov kritických, historických a teoretických diel z audiovizuálnej oblasti

Personálne zloženie výboru sekcie:

Prof. Ing. arch. František Jurišič – predseda
Dušan Davidov – podpredseda

Členovia:

Vido Horňák
Ing. Miloslav Končok
Laco Kraus
Marek Leščák
Jozef Lietavec
Juraj Lihosit
prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.