Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Videotvorba

Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby

Výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby, ktorý podporuje výkonných umelcov z oblasti televízie, filmu a videotvorby,autorov kritických, historických a teoretických diel z audiovizuálnej oblasti

Personálne zloženie výboru sekcie:

Mgr. Dušan Davidov – predseda
PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD. – podpredsedníčka

Členovia:

Fedor Bartko
doc. PhDr. Eva Gubčová, ArtD.
Mgr. Katarína Krnáčová
Mgr. Jaroslav Rihák
doc. MgA. Richard Žolko, ArtD.