Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Umelecký preklad

Sekcia pre umelecký preklad

Výbor, Sekcie pre umelecký preklad, ktorý podporuje prekladateľov umeleckej literatúry

Personálne zloženie výboru sekcie:

PhDr. Milan Richter, Dr. h. c. – predseda
PhDr. Daniela Humajová – podpredsedníčka

Členovia:
Doc. PhDr. Alojz Keníž, CSc.
Dr. Otakar Kořínek
Mgr. Lucia Paulínyová, PhD.
Mgr. Oľga Ruppeldtová
Doc. PhDr. Milan Žitný, CSc. -zomrel 16.4.2019