Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Umelecký preklad

Sekcia pre umelecký preklad

Výbor, Sekcie pre umelecký preklad, ktorý podporuje prekladateľov umeleckej literatúry

Personálne zloženie výboru sekcie:

Dr. Otakar Kořínek – predseda
Mgr. Oľga Ruppeldtová – podpredsedníčka

Členovia:
PhDr. Daniela Humajová
Doc. PhDr. Alojz Keníž, CSc.
Mgr. Lucia Paulínyová, PhD.
PhDr.Milan Richter, Dr. h. c.
Doc. PhDr. Milan Žitný, CSc.