Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Vedecká a odborná literatúra

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy, ktorý podporuje autorov vedeckých a odborných diel, štúdií a príspevkov a autorov počítačových programov

Personálne zloženie výboru sekcie:

prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc. – predseda
PhDr. Karol Kollár, CSc. - podpredseda (zomrel 14.7.2018)

Členovia:

prof. Dr.h.c. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc
doc. RNDr. Tomáš Plachetka
Dr. h. c. prof. Ing. Ján Ravinger, DrSc.
doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.
RNDr. Pavol Siman, PhD.
prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
Mgr. Róbert Karul, PhD. - od 15.4.2019