Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Vedecká a odborná literatúra

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy, ktorý podporuje autorov vedeckých a odborných diel, štúdií a príspevkov a autorov počítačových programov

Personálne zloženie výboru sekcie:

prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc. – predseda

Členovia:

Doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc..
prof. Dr.h.c. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc
PhDr. Karol Kollár, CSc.
Ass. Prof. Dr. Jozef Michalík, DrSc.
Dr. h. c. prof. Ing. Ján Ravinger, DrSc.
prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.