Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Vedecký a odborný preklad

Sekcia pre vedecký a odborný preklad

Výbor, Sekcie pre vedecký a odborný preklad, ktorý podporuje prekladateľov vedeckej a odbornej literatúry.

Personálne zloženie výboru sekcie:

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. – predsedníčka
PhDr. Jaroslav Šoltys – podpredseda

Členovia

PhDr. Mária Institorisová
Mgr. Mária Oravcová-Orlíková
Mgr. Milada Pauleová