Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Vedecký a odborný preklad

Sekcia pre vedecký a odborný preklad

Výbor, Sekcie pre vedecký a odborný preklad, ktorý podporuje prekladateľov vedeckej a odbornej literatúry.

Personálne zloženie výboru sekcie:

PhDr. Jaroslav Šoltys, PhD. – predseda
Prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. – podpredsedníčka

Členovia

PhDr. Mária Institorisová
Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
Mgr. Ľubica Medvecká