Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Žurnalistika

Sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu

Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu, ktorý podporuje autorov publicistických prác pre tlač, rozhlas a televíziu, teoretikov a historikov novinárstva, kritikov a teoretikov dramatických umení

Personálne zloženie výboru sekcie:

Brigita Letovancová – predsedníčka
Mgr. Klára Grosmannová – podpredsedníčka

Členovia:

PhDr. Katarína Čižmáriková
Mgr. art. Štefan Dlugolinský
Dr. Vladimír Dobrovič
Mgr. art. Kateřina Javorská
PhDr.Dagmar Podmaková, CSc.
Ivica Ruttkayová
Ferdinand Tisovič