Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Kontakt

Literárny fond

Grösslingová 55
815 40 Bratislava

tel: 02 3228 26 37

Zväčšiť mapu


Adresár

>>
Riaditeľ Literárneho fondu JUDr. Ladislav Serdahély
Námestníčka riaditeľa LF Mgr. Eva Kenížová kenizova@litfond.sk
Sekretariát Terézia Vojtková 02/3228 26 37 vojtkova@litfond.sk
Ekonomický úsek:
ISO a učtáreň: Darina Klejnová 02/3228 26 36 klejnova@litfond.sk
Hospodárska správa: Alica Kelemenová 02/3228 26 27 kelemenova@litfond.sk
PaM: Elena Ligačová 02/3228 26 33 ligacova@litfond.sk
Vyúčtovanie 1 a 2% príspevkov: Darina Klejnová 02/3228 26 36 klejnova@litfond.sk

Fondová starostlivosť

Sekcia pre pôvodnú literatúru PhDr. Anna Bédiová 02/3228 26 23 bediova@litfond.sk
Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Jana Morávková 02/3228 26 43 moravkova@litfond.sk
Sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Mgr. Eva Kenížová 02/3228 26 30 kenizova@litfond.sk
Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a záb. umenia Ingrid Barancová 02/3228 26 32 barancova@litfond.sk
Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby Mgr. Zuzana Mrlianová 02/3228 26 21 mrlianova@litfond.sk
Sekcia pre umelecký preklad PhDr. Anna Bédiová 02/3228 26 23 bediova@litfond.sk
Sekcia pre vedecký a odborný preklad Ingrid Barancová 02/3228 26 32 barancova@litfond.sk

V prípade havárie volajte:

č. tel.: 0904 059 660, Alica Kelemenová
č. tel.: 0918 873 940, Mgr. Eva Kenížová

Ochrana osobných údajov:

akmalich@akmalich.sk.