Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Rada Literárneho fondu

Dr Otakar Kořínek - predseda

Doc. Dušan Jamrich - podpredseda

Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

Prof. Ing. arch. František Jurišič, ArtD.

Mgr. Brigita Letovancová

Ing. Erik Ondrejička

PhDr. Jaroslav Šoltys, PhD.