Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Rada Literárneho fondu

doc. Dušan Jamrich - predseda

prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc. - podpredseda

Mgr. Dušan Davidov

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

Mgr. Brigita Letovancová

PhDr. Milan Richter, Dr. h. c.

PhDr. Ján Tazberík, PhD.

JUDr. Ladislav Serdahély