Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Aktuality

Prekladateľská univerziáda

24. Marec 2021

Štatút Prekladateľskej univerziády.pdf
Prekladateľská univerziáda - prihláška UP.pdf
Prekladateľská univerziáda - prihláška OP.pdf

...čítaj viac

Program Alfa a Beta 2021

02. Marec 2021

Program ALFA 2021.pdf
Štatút podporného programu BETA.pdf

...čítaj viac

Oznámenie

25. Február 2021

Vážení tvorcovia,

prijatím novely zákona o umeleckých fondoch, ktorej obsahom bolo zrušenie povinných 2% príspevkov do umeleckých fondov v druhom polroku 2020 s následným predĺžením platnosti tejto novely do konca roka 2021, sa Literárny fond dostal v minulom roku do vysokej finančnej straty i napriek tomu, že výbory sekcií zredukovali výšku vyplácaných podpôr na minimum. Na výzvu adresovanú pani ministerke kultúry, ktorou sme žiadali o kompenzáciu straty príjmov formou cielenej dotácie na podpornú činnosť zo štátneho rozpočtu, sme, žiaľ, zatiaľ odpoveď nedostali.
Do vyriešenia otázky financovania Literárneho fondu, nemôže fond plniť svoje humánne poslanie v plnom rozsahu, ale s množstvom obmedzení, ktoré schválila Rada fondu na svojom zasadnutí dňa 11.2.2021. V zmysle smernice pre schvaľovanie jednotlivých druhov podpôr, výbory sekcií upravili svoje Vykonávacie smernice k Zásadám podpornej činnosti a štatúty tvorivých súťaží a cien:

Smernica Rady fondu 2021.pdf

Úpravy interných smerníc LF budú na internetovej stránke zverejňované postupne do 4.3.2021.

Referentky fondovej starostlivosti ako aj ostatní zamestnanci LF pracujúci v Bratislave majú t. č. nariadenú prácu z domu, preto využívajte predovšetkým emailovú komunikáciu s nimi.

Ďakujeme za pochopenie.

...čítaj viac


Všetky aktuality