Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Aktuality

Propozície cien Literárneho fondu za rok 2022 a tvorivých súťaží vypísaných v roku 2023

22. Január 2023

Výročná cena LF za novinársku tvorbu v r. 2022.pdf
Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2022.pdf
Program Alfa a Beta r. 2023.pdf
Štatút Ceny LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu 2023 (002).pdf
Štatút Ceny Imre Madácha 2023.pdf
Štatút Ceny Ivana Franka 2023.pdf
Štatút Ceny Ivana Kraska 2023.pdf

...čítaj viac

Oznámenie

10. Január 2023

Dňom 31.12.2022 skončila platnosť novely zákona č. 13/1993 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov o pozastavení povinnosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá vypláca odmenu autorovi, resp. umelcovi, zraziť príspevok do umeleckého fondu vo výške 2 % z jeho odmeny. Autor alebo umelec mohol vo vlastnom mene a na vlastné náklady príspevok vo výške 2 % z odmien odviesť fondom dobrovoľne.

Od 1.1.2023 opäť nadobudol platnosť zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch, v zmysle ktorého sú príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov povinní odvádzať do umeleckých fondov príspevok vo výške 2% z ich hrubých príjmov. Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá vypláca odmenu, zrazí príspevok formou preddavku vo výške 2 %. Zrazené sumy vyúčtuje a odvedie za kalendárny mesiac vždy do 20. dňa nasledujúceho mesiaca príslušnému fondu.

...čítaj viac

Upozornenie

14. Október 2022

V súvislosti s energetickou krízou - zvýšením cien energií a snahou znížiť spotrebu zemného plynu a elektrickej energie v čase vykurovacej sezóny, vedenie Fondu rozhodlo zaviesť od 21.10.2022 do odvolania občasný home office. Práca z domu je určená na každý pondelok a piatok v kalendárnom týždni. V tieto dni bude možné korešpondovať so zamestnancami Fondu prostredníctvom emailovej pošty.
Ďakujeme za pochopenie.

...čítaj viac


Všetky aktuality