Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Aktuality

Ceny a prémie Literárneho fondu za r. 2023 a výsledky tvorivých súťaží v roku 2024

20. Jún 2024

Ceny výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru za rok 2023.pdf
Ceny výboru Sekcie pre umelecký preklad za rok 2023.pdf
Ceny výboru Sekcie pre vedecký a odborný preklad.pdf

Propozície Podporného programu ALFA a BETA

22. Február 2024

Program Alfa a Beta r. 2024.pdf

Termíny rekreačných pobytov v zariadeniach LF

12. Január 2024

Termíny rekreačných pobytov v zariadeniach LF v r. 2024.pdf

Uzávierky výročných cien a tvorivých súťaží LF v r. 2024

09. Január 2024

Uzávierky výročných cien a tvorivých súťaží Literárneho fondu platné pre rok 2024.pdf

Štúrovo pero 2024

22. November 2023

Oznamujeme záujemcom o účasť v tvorivej súťaži Štúrovo pero 2024, že informácie o súťaži sú uverejnené na internetovej stránke Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra:

https://www.kskls.sk/vyhlasenie-sutaze.html

Upozornenie

18. Júl 2023

Dňom 1.7.2023 nadobudol platnosť zákon č. 242/2020 Z. z., čl. II, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení zákona č. 283/1997 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 374/2013 Z. z., zákona č. 129/2020 Z. z., zákona č. 300/2020 Z. z. a zákona č. 504/2021.
Zákon č. 242/2023 pdf

Od 1.7.2023 už nemusia príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných umelcov odvádzať do umeleckých fondov povinné 2% príspevky. Tieto príspevky budú môcť tvorcovia a výkonní umelci odvádzať do Literárneho fondu dobrovoľne a budú základom pre tvorbu rozpočtu priamej podpornej činnosti.
Zrušenie povinných odvodov vám, žiaľ, vážení tvorcovia a umelci, neuľahčí vaše postavenie, ale pre znefunkčnenie podpornej činnosti, ktorá je naviazaná na príjmy z 2% príspevkov, zabráni Literárnemu fondu podporovať vás v takom rozsahu ako doteraz. Preto vyzývame tvorcov, výkonných umelcov a profesijné združenia, aby aj oni apelovali na svojich členov a podporili Literárny fond dobrovoľnými odvodmi. Pomôžete tým zastaviť kroky smerujúce k likvidácii inštitúcie, ktorá už 70 rokov v súlade s národnokultúrnymi záujmami Slovenska cieľavedome a objektívne podporuje tvorivú literárnu, vedeckú a umeleckú činnosť.

Postup pri odvode 2% príspevku
2% príspevky z hrubej odmeny za dielo môžete dobrovoľne poukázať na účet Literárneho fondu IBAN SK47 0200 0000 0012 2545 9853 do Všeobecnej úverovej banky.

Konštantný symbol: 0558.

Variabilné symboly pre odvody 2% príspevkov:

Sekcia pre pôvodnú literatúru - kódovník.pdf
Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru - kódovník.pdf
Sekcia pre žurnalistiku a nov. fotografiu - kódovník.pdf
Sekcia pre tv. činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a záb. umenia - kódovník.pdf
Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti TFV - kódovník.pdf
Sekcia pre umelecký preklad - kódovník.pdf
Sekcia pre vedecký a odborný preklad - kódovník.pdf

Súčasne s platbou je potrebné vyplniť a poslať poštou priložené tlačivo Avízo

Avízo.pdf

http://litfond.sk/subory/vypocet_prispevkov.xls

Logo LF

28. Máj 2019

LOGO 2.pdf
Logo LF.zip

Späť na aktuality