Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Aktuality

Výročná cena LF za novinársku tvorbu v r. 2023 - výzva k predloženiu návrhov

30. November 2023

Výročná cena LF za novinársku tvorbu v r. 2023.pdf

Štúrovo pero 2024

22. November 2023

Oznamujeme záujemcom o účasť v tvorivej súťaži Štúrovo pero 2024, že informácie o súťaži sú uverejnené na internetovej stránke Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra:

https://www.kskls.sk/vyhlasenie-sutaze.html

Novoročné rekreačné pobyty 2023/2024

18. Október 2023

Novoročné rekreačné pobyty budú v zariadeniach Literárneho fondu prebiehať v termíne od 29.12.2023 do 6.1.2024. Prihlášky na pobyt treba predložiť najneskôr do 15.11.2023.

Žiadosť o rekreačný pobyt si možno stiahnuť zo stránky http://www.litfond.sk (v časti Tlačivá) a vyplnenú poslať na adresu: drozdova@litfond.sk.

Cenník za ubytovanie počas rekreačných pobytov:

Ceny za ubytovanie platné od 1.12.2022.pdf

Ceny a prémie Literárneho fondu za r. 2022 a výsledky tvorivých súťaží v roku 2023

02. Október 2023

Ceny a prémie výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru za rok 2022.pdf
Ceny a prémie výboru Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu za rok 2022.pdf
Ceny a prémie výboru Sekcie pre vedeckú a odb. literatúru a počítačové programy za rok 2022.pdf
Ceny a prémie výboru Sekcie pre umelecký preklad za rok 2022.pdf
Ceny a prémie výboru Sekcie pre vedecký a odborný preklad 2022.pdf
Alfa_2023_-_jarné_kolo.pdf

Upozornenie

18. Júl 2023

Dňom 1.7.2023 nadobudol platnosť zákon č. 242/2020 Z. z., čl. II, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení zákona č. 283/1997 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 374/2013 Z. z., zákona č. 129/2020 Z. z., zákona č. 300/2020 Z. z. a zákona č. 504/2021.
Zákon č. 242/2023 pdf

Od 1.7.2023 už nemusia príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných umelcov odvádzať do umeleckých fondov povinné 2% príspevky. Tieto príspevky budú môcť tvorcovia a výkonní umelci odvádzať do Literárneho fondu dobrovoľne a budú základom pre tvorbu rozpočtu priamej podpornej činnosti.
Zrušenie povinných odvodov vám, žiaľ, vážení tvorcovia a umelci, neuľahčí vaše postavenie, ale pre znefunkčnenie podpornej činnosti, ktorá je naviazaná na príjmy z 2% príspevkov, zabráni Literárnemu fondu podporovať vás v takom rozsahu ako doteraz. Preto vyzývame tvorcov, výkonných umelcov a profesijné združenia, aby aj oni apelovali na svojich členov a podporili Literárny fond dobrovoľnými odvodmi. Pomôžete tým zastaviť kroky smerujúce k likvidácii inštitúcie, ktorá už 70 rokov v súlade s národnokultúrnymi záujmami Slovenska cieľavedome a objektívne podporuje tvorivú literárnu, vedeckú a umeleckú činnosť.

Postup pri odvode 2% príspevku
2% príspevky z hrubej odmeny za dielo môžete dobrovoľne poukázať na účet Literárneho fondu IBAN SK47 0200 0000 0012 2545 9853 do Všeobecnej úverovej banky.

Konštantný symbol: 0558.

Variabilné symboly pre odvody 2% príspevkov:

Sekcia pre pôvodnú literatúru - kódovník.pdf
Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru - kódovník.pdf
Sekcia pre žurnalistiku a nov. fotografiu - kódovník.pdf
Sekcia pre tv. činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a záb. umenia - kódovník.pdf
Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti TFV - kódovník.pdf
Sekcia pre umelecký preklad - kódovník.pdf
Sekcia pre vedecký a odborný preklad - kódovník.pdf

Súčasne s platbou je potrebné vyplniť a poslať poštou priložené tlačivo Avízo

Avízo.pdf

http://litfond.sk/subory/vypocet_prispevkov.xls

Propozície cien Literárneho fondu za rok 2022 a tvorivých súťaží vypísaných v roku 2023

22. Január 2023

Výročná cena Literárneho fondu za novinársku tvorbu 2022.pdf
Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2022.pdf
Program Alfa a Beta r. 2023.pdf
Štatút Ceny LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu 2023 (002).pdf
Štatút Ceny Imre Madácha 2023.pdf
Štatút Ceny Ivana Franka 2023.pdf
Štatút Ceny Ivana Kraska 2023.pdf
Štatút Prekladateľskej univerziády na rok 2023 (2).pdf
Štatút Ceny Mateja Bela na rok 2023.pdf
Štatút Ceny Jána Hollého za umelecký preklad na rok 2023.pdf

Logo LF

28. Máj 2019

LOGO 2.pdf
Logo LF.zip

Späť na aktuality