Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Aktuality

Oznámenie

16. Marec 2020

Vzhľadom na pandémiu, ktorú spôsobil nový koronavírus, vedenie Literárneho fondu na základe odporúčania vlády SR prijalo tieto opatrenia:

- domovy Literárneho fondu budú zatvorené do odvolania,
- budova LF na Grosslingovej ul. 55 bude tiež zatvorená, preto prosíme tvorcov a výkonných umelcov, aby žiadosti o podpory posielali emailovou poštou. Adresy referentiek jednotlivých výborov sekcií sú zverejnené na internetovej stránke LF.
- marcové zasadnutia výborov sekcií a porôt tvorivých súťaží a cien sú zrušené, nové termíny zasadnutí v mesiaci apríli budú určené dodatočne,
- uzávierka prijímania návrhov do súbehu o Cenu za vedeckú a odbornú literatúru sa predlžuje do 15.4.2020.,
- schválené tvorivé štipendiá za apríl budú tvorcom a výkonným umelcom poukázané v najbližšom možnom termíne.

Ďakujeme za porozumenie.

Tvorivá objednávky 2020

04. Marec 2020

Štatút Tvorivej objednávky 2020 - výzva. pdf

Ceny výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru za rok 2019

13. Január 2020

Ceny výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru za rok 2019.pdf

Prémia za trojročný vedecký ohlas

09. Január 2020

Návrhový list - Prémia za trojročný ohlas 2020.pdf

Výročná cena Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2019

09. Január 2020

Výročná cena Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2019.pdf

Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo

09. Január 2020

Návrhový list - Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo 2020.pdf

Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019

09. Január 2020

Propozície Ceny za ved. a odb. literatúru za rok 2019.pdf

Uzávierky tvorivých súťaží a výročných cien v roku 2020

08. Január 2020

Uzávierky výročných cien a tvorivých súťaží Literárneho fondu platné pre rok 2020.pdf

Turnusy rekreačných pobytov v domovoch Literárneho fondu v roku 2020

08. Január 2020

Termíny rekreačných pobytov v roku 2020.pdf

Cena za divadelnú inscenáciu sezóny 2018/2019

10. Október 2019

Cena za divadelnú inscenáciu sezóny 2018, 2019.pdf

Späť na aktuality