Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Rozhlas

Kontakty

Literárny fond

Grösslingová 55
815 40 Bratislava

Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia

Ingrid Barancová

tel: 02/5296 88 33
email: barancova@litfond.sk