Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Rozhlas

Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia

Výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia, ktorý podporuje výkonných umelcov z oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia, historikov dramatických umení

Personálne zloženie výboru sekcie:

Svetozár Sprušanský – predseda
PhDr. Ján Bábik – podpredseda

Členovia:

doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD.
PhDr. Beáta Panáková, PhD.
Ján Tréger
Zuzana Uličianska